Registre de Marques

PROTEGEIXI EL SEU DOMINI REGISTRANT LA SEVA MARCA

Per tal de protegir plenament el nom del seu Domini a Internet, és molt important el registre d'aquest nom a nivell de marca, per tal d'evitar que un tercer la registri amb el conseqüent perjudici que això pot suposar, i l'obligui fins i tot a retirar la seva domini o transferir la seva titularitat per disposar de drets superiors en Propietat Industrial.

Obtingui el dret exclusiu a impedir que tercers comercialitzin productes idèntics o similars amb la mateixa marca o utilitzant una marca tan similar que pugui crear confusió.

Així mateix les marques gaudeixen de drets exclusius i d'imatge:

 •     GARANTEIXEN que els consumidors distingeixin els productes i augmenten beneficis
 •     Són un INSTRUMENT de comercialització i PROJECTEN la imatge i reputació d'una empresa i DIFERENCIEN seus productes o serveis de la competència
 •     Poden ser objecte de concessió de LLICÈNCIES
 •     Representen un factor determinant en els acords de FRANQUÍCIA
 •     Són importants ACTIUS comerciale
 •     DRET a impedir que tercers comercialitzin amb igual o similar marca
 •     Poden ser útils per obtenir FINANÇAMENT.


ESTUDI DE VIABILITAT I PETITA INTRODUCCIÓ DE MARCA

El secret que una marca sigui concedida és realitzar un bon estudi previ de registrabilitat i d'antecedents registrals, una bona classificació del Nomenclàtor Oficial i un seguiment estricte del tràmit i terminis oficials. D'aquesta manera s'estalvien despeses innecessàries i pèrdua de temps.

El nostre nivell de marques denegades és gairebé inexistent doncs realitzem un estudi de registrabilitat molt minuciós, tantes vegades com calgui, fins a trobar la marca que tingui possibilitats reals de ser concedida

Una sol·licitud de marca o nom comercial no és un tràmit que es realitzi en línia i es concedeixi al moment sinó que requereix un procés i la intervenció d'uns examinadors de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques que determinaran si la sol·licitud es concedeix o es denega.

El registre i concessió d'una marca confereix al seu titular el dret d'utilització en exclusiva per al producte o servei sol·licitat per la qual cosa hi ha una normativa i prohibicions d'obligada aplicació abans de la concessió.

És molt important la recerca d'antecedents d'identitats i semblances gràfics abans d'una sol·licitud, i la correcta presentació d'aquesta és un punt a favor que no hi hagi problemes o que aquests siguin els menors possibles perquè arribi a bon fi.

Fins i tot en moltes ocasions és interessant fer cerques per antecedents ampliats de semblances fonètics que, tot i que en alguns casos tinguin un cost extra afegit, poden orientar encara més sobre la resolució d'una sol·licitud. (Cost per classe 40 € + iva)

No obstant això tampoc es pot determinar al 100% que no hi haurà cap incidència ja que depèn de molts factors, entre ells que un tercer pugui sentir afectat de manera negativa per la seva sol·licitud de marca i decideixi formular oposició. Una altra cosa és que aquesta oposició arribi a bon fi doncs contra una oposició existeix el dret de defensa.

Per això un estudi correcte abans de qualsevol sol·licitud i una correcta redacció i presentació davant l'Oficina Espanyola de Patents i Marques poden estalviar despeses innecessàries, retardar una resolució a causa dels tràmits intermedis, i fins i tot la resolució negativa.

Cal afegir a tot això que l'Oficina Espanyola de Patents i Marques no torna les taxes oficials abonades encara que la sol·licitud sigui denegada, pel que és important assegurar-se en la mesura del possible, la concessió i propietat per 10 anys.

La vida legal d'una marca és indefinida sempre que es renovi cada 10 anys.

D'altra banda és igual d'important mantenir-se informat de manera inversa, és a dir, localitzar qualsevol sol·licitud posterior a la vostra igual o semblant que pogués generar confusió en el mercat i afectar als seus interessos perquè, si escau, pugui oposar-s'hi i que no sigui concedida.

TARIFES

REGISTRE DE MARCA

Les tarifes inclouen:

 •     Informe preliminar d'identitats i semblances gràfics
 •     Informe preliminar d'identitats i semblances fonètiques
 •     Estudi de registrabilitat sobre prohibicions
 •     Assessorament i propostes, en cas de problemàtica
 •     Taxes oficials
 •     Registre 1 any de nom de domini a internet (.com / .net / .org / .info / .biz / .es / .eu)
 •     1 any de servei de Web i correu bàsic.
Sol·licitud de registre de marca 1 classe (pagament inicial). 199,12€
Sol·licitud de registre de marca 2 classes (pagament inicial). 349,76€
Sol·licitud de registre de marca 3 classes (pagament inicial). 488,30€
Títol propietat per 10 anys (1, 2 o 3 classes) (pagament final) Inclou tràmit obtenció títol propietat i enviament per correu certificat. 43,56€
Opció de vigilància durant 10 anys (1 classe) (pagament final) - Inclou vigilància possibles identitats / semblances, avisos identitats / semblances i estudi possibles oposicions. 60,50€


RENOVACIONS

Les renovacions inclouen:

 •     Tràmit sol·licitud
 •     Seguiment i comunicats fins resolució
 •     Taxes oficials
Renovació de registre de marca 1 classe (pagament inicial). 218.13€
Renovació de registre de marca 2 classes (pagament inicial). 372.97€
Renovació de registre de marca 3 classes (pagament inicial). 521.06€
Títol propietat per 10 anys (1, 2 o 3 classes) (pagament final) Inclou tràmit obtenció títol propietat i enviament per correu certificat. 43,56€
Opció de vigilància durant 10 anys (1 classe) (pagament final) - Inclou vigilància possibles identitats / semblances, avisos identitats / semblances i estudi possibles oposicions. 60,50€

 


 

REGISTRE DE MARCA INTERNACIONAL

A més, podem registrar la seva marca a nivell de Comunitat Europea, Mundial, ARIPO, OAPI i a qualsevol país del món de forma individual. No dubti en consultar-nos per informar-se de les tarifes específiques de cada nivell de registre.